Komunikat Przewodniczącego Episkopatu w sprawie wielkiej nowenny przed Jubileuszem Odkupienia

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE WIELKIEJ NOWENNY
PRZED DWUTYSIĄCLECIEM DZIEŁA ODKUPIENIA
(do odczytania w ramach ogłoszeń w Niedzielę Palmową)
W roku 2033 będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia, jakiego
dokonał nasz Pan Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie,
wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Dziewięć lat, które poprzedzają
ten wielki Jubileusz, jest dla Kościoła w Polsce wspaniałą okazją do ożywienia
wiary, a nade wszystko do dziękczynienia za „wielkie rzeczy, jakie uczynił
Wszechmocny” (Łk 1, 49).
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce podczas 397. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się Warszawie w dniach 13-14
marca br. podjęli decyzję, że tegorocznym obchodem bliskich już Świąt
Wielkanocnych rozpoczynamy dziewięcioletnią Wielką Nowennę, której celem
jest odrodzenie duchowo-moralne i przygotowanie całego Kościoła w Polsce do
tego wielkiego Jubileuszu.
Najważniejszymi momentami tej nowenny w latach 2024-2033 będą corocznie
obchodzone uroczystości Triduum Paschalnego, Wniebowstąpienia Pańskiego,
Zesłania Ducha Świętego oraz – kończąca rok liturgiczny – uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata. Obchodząc co roku te najważniejsze momenty
liturgiczne, będziemy w sposób szczególny dziękować i uwielbiać Boską Trójcę
za dzieło Odkupienia, które ogarnia cały świat.
Zachęcam duszpasterzy, aby ‒ czy to w ramach liturgii wymienionych
uroczystości czy poza nią ‒ podkreślali doniosłość dzieła Odkupienia oraz
zachęcali Lud Boży do wdzięczności za nie. Wiernych zaś, zwłaszcza skupionych
we wspólnotach religijnych i ruchach, proszę o wielkoduszne włączanie się we
wszelkie inicjatywy z tym związane.
Gdańsk, 21 marca 2024 roku
✠ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodnicz