Inf. nt. liturgii w naszym kościele w najbliższych dniach

       W związku z rozporządzeniem dot. maksymalnej liczby osób mogących uczestniczyć w sprawowanej liturgii w kościele, informujemy i prosimy o przestrzeganie zasady, że jednocześnie w kościele – oprócz kapłana sprawującego nabożeństwo i najbliższej asysty – może przebywać 5 osób. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. mają osoby, które zamówiły intencję mszalną na dany dzień i godzinę.

Zapowiedzianego nabożeństwa Drogi Krzyżowej w najbliższy piątek o godz. 16.30 i 17.30 – nie będzie. O tych godzinach będzie można przystąpić do Komunii św.

Gdy chodzi o niedzielną Mszę św. bardzo zachęcamy, by uczestniczyć w Eucharystii transmitowanej przez środki społecznego przekazu. Natomiast w  naszym kościele w najbliższą niedzielę te osoby, które w ten sposób przeżywały Eucharystię, będą mogły przystąpić do Komunii św. o godz. 10.00, 11.30 i 13.00.